Welcome to Shape My Town!  This practical toolkit will inspire you to play a part in shaping the places that matter to you.  It will give you the tools and ideas to change and improve your town, village or public place in Wales.

Click here to find out more

 

Croeso i Llunio Fy Nhref!  Bydd y pecyn cymorth ymarferol hwn yn eich ysbrydoli i chwarae rhan yn llunio'r lleoedd sy'n bwysig i chi.  Bydd yn rhoi'r offer a'r syniadau i chi i newid a gwella eich tref, pentref neu fan cyhoeddus yng Nghymru.

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth.

 

 

 

Mae'r rhan fwyaf o'r wefan hon ar gael yn Gymraeg.  Fodd bynnag, ni allwn ddarparu'r erthyglau Be Inspired yn Gymraeg, gan fod llawer o'r deunydd yn dod o ffynonellau allanol.