Ymgysylltwch...

IMG_0255 2.jpg

Yn dechrau llunio eich tref?  Oes gennych unrhyw gwestiynau?  Rhowch wybod i ni!Rhannwch eich profiadau gyda ni. Byddem wrth ein bodd yn clywed eich storïau am y lleoedd rydych wedi eu llunio.

View this page in English

 

Cysylltwch â ni!

Helpwch i lunio esblygiad Llunio Fy Nhref drwy rannu eich profiadau. Rhannwch eich casgliadau, eich syniadau a'ch storïau llwyddiant er mwyn ysbrydoli eraill i ddefnyddio Llunio Fy Nhref.  Rydym yn croesawu eich adborth a'ch awgrymiadau, a byddem wrth ein bodd yn clywed eich storïau am y lleoedd rydych wedi eu llunio.

Your name *
Your name

 

 

Twitter

Ynghylch yr Awduron

Matthew Jones

Mae Matthew yn bartner yn Coombs Jones Architects+Makers.  Mae'n bensaer gweithredol gyda phrofiad ac arbenigedd mewn gwneud lleoedd a chymunedau.  Mae ganddo brofiad o weithio ar amrywiaeth eang o brosiectau dylunio ac ymchwil o gwmpas y DU, o brosiectau preswyl i adeiladau cyhoeddus a dadansoddi a chynllunio aneddiadau.

Ers iddo raddio o Ysgol Bensaernïaeth Cymru (WSA) yn 2005, mae Matthew wedi gweithio yn Uned Ymchwil i Ddylunio Cymru (DRU-w) a chwmni Allford Hall Monaghan Morris Architects Ltd. Pan oedd yn DRU-w, roedd Matthew yn bensaer prosiect ar gyfer ‘Rhuthun: Tref Farchnad y Dyfodol’ ac arweiniodd ddatblygiad y cynllun tref a arweinir gan y gymuned.  Mae'r astudiaeth achos hon yn rhan o ymchwil cyfredol tuag at PhD drwy Ddylunio sy'n astudio dyluniad mewn trefi marchnad.  Mae Matthew wedi arddangos ei waith ar drefi bychain fel rhan o Adlewyrchu Cymru 09.09 yng Ngerddi Howard, Caerdydd, Canolfan Grefft Rhuthun a'r Eisteddfod Genedlaethol.  Yn ddiweddar cyd-drefnodd y gystadleuaeth agored a'r arddangosfa, ‘Gweddillion’, sy'n astudio'r lleoedd gwag nas defnyddir yng Nghaerdydd fel rhan o Ŵyl Ddylunio Caerdydd.

Wayne Forster

Mae Wayne Forster yn bensaer ac yn Ddirprwy Bennaeth Ysgol Bensaernïaeth Cymru.  Mae'n arwain yr Uned Ymchwil i Ddylunio Cymru ac yn rhedeg y Rhaglenni i Raddedigion yn yr Ysgol.  Mae Wayne yn cyfuno ymarfer gydag ymchwil yn y meysydd adeiladu a dylunio amgylcheddol ac ynni isel, ynghyd â materion ehangach mewn theori a chynllunio pensaernïol.

Partner Cyhoeddi ac Ymchwil: Comisiwn Dylunio Cymru

Mae Comisiwn Dylunio Cymru yn gorff cyhoeddus arbenigol sy'n gweithio ledled Cymru i helpu i'w gwneud yn lle gwell, drwy ddyluniad.  Maent yn hybu dylunio da ar gyfer yr amgylchedd adeiledig ac yn hyrwyddo ei fuddion.  Mae'r Comisiwn yn ymwneud ag ansawdd yr amgylchedd adeiledig yng Nghymru ac â gwella safon dylunio mewn adeiladau, lleoedd a thir y cyhoedd.  Maent yn gweithio gyda chydweithwyr yn y meysydd pensaernïaeth a dylunio tirlun a threfol, ac yn ymwneud â llunio cefn gwlad, dinasoedd, trefi a phentrefi Cymru.  Mae'r Comisiwn yn falch o gefnogi'r Llawlyfr Llunio Fy Nhref ac o fod yn bartner ym Mhrosiect Dyfodol Rhuthun.

Ewch ati i ddarllen!

National Assembly for Wales Enterprise and Business Committee: ‘Regeneration of town centres’

Mary Portas, ‘The Portas review: An independent review into the future of our high streets’

Paul Knox & Heike Meier, ‘Small Town Sustainability’: Birkhauser books

WAG, ‘Dynamic Smaller Towns: Identification of critical success factors’

Miller Research, ‘Evaluation of Current Practice in Relation to Town Centre Regeneration’

RIBA, ‘Guide to Localism Opportunities for Architects: Part 1, Neighbourhood Planning’

Groundwork & Julian Dobson, ‘Grey Places Need Green Spaces: The Case for Investing in our Nation’s Natural Assets’

Jan Gehl, ‘Cities for People’

CABE, ‘The Value of Public Space’

Mayor of London, ‘Better Streets: Practical Steps’

New Economics Foundation, ‘Clone Town Britain: The survey results on the bland state of the nation’

New Economics Foundation, ‘Reimagining the High Street: Escape from Clone Town Britain’

New Economics Foundation, ‘Ghost Town Britain’

Yorkshire Forward, ‘Distinctive Futures’

Peter Bishop, ‘The Bishop Review: The Future of Design in the Built Environment’

Neil Powe Trevor Hart and Tim Shaw, ‘Market towns: roles challenges and prospects’

Wales Rural Observatory, ‘Small and Market towns in Wales and their Hinterlands’

Harold Carter, ‘Towns of Wales’

Sue Clifford and Angela King (ed), ‘Local distinctiveness: place, particularity and identity’